Gemensam Vallning

Under Ski Team Ungdomscup i Vårby kommer gemensam och lika vallning att tillämpas, representant från vallaleverantören Swix kommer att testa samt tillhandahålla de vallor som åkarna skall tävla på. Dessa vallor läggs på åkarnas skidor i gemensamt vallatält på Vårby skidstadion. Varje distrikt får anmäla max 1 vallare per 4 åkare.

Information från Svenska skidförbundet avseende gemensam vallning Ski Team Ungdsomscup 2023

Klicka här för att läsa mer

Viktiga punkter att notera

Inför tävling Vårby:

  • Distriktsvallarna tar med egna vallabänkar och övrig utrustning för glid och fästvallning.

På plats i Vårby:

  • Inlämning av tävlingsskidor, se program. Vid inlämning kommer skidorna att stämplas och märkas upp varför det kan uppstå kö.
  • Swix finns på plats i Vårby från och med torsdag eftermiddag kl 14:00.
  • Alla distrikt kommer att valla tillsammans i en enda stort vallatält lokal utan avskiljande väggar.
  • Skidorna kommer att förvaras i Fixykuber som kommer finnas på plats för varje distrikt. Se http://www.fixy.se för info. Vill ni köpa stället efter avslutad tävling kostar det 1000 kronor.
  • Tävlingsskidorna skall alltid förvaras i vallatältet om de inte används för tävling eller uppvärmning och provåkning av bana.
  • Tränings-/uppvärmningsskidor kommer kunna förvaras i vallatältet nattetid och på distriktenas avställningsplats dagtid.
  • Nattvakter kommer bemanna området/vallatält för att minimera risk för stöld av utrustning.

 

Inspelning av Teamsmöte gällande vallning

Informationsmöte vallning 2023-02-27

 


Skisser över vallaområdet:

Parkeringen Vårbystugan:


Vallatält:

 


Arenaområdet: