Gemensam Vallning

All vallning under Volkswagen Ungdomscup i Vårby kommer att utföras av ett gemensamt vallateam, teamet består av representant från vallaleverantören Swix samt en vallare per deltagande distrikt. Ansvarig för upplägget är vallaleverantörens representant tillsammans med Svenska Skidförbundet och arrangörerna.

Läs mer på följande länk:

Viktiga punkter att notera

Inför tävling/ankomst till Vårby:

 • Distriktet anmäler sin representant till vallateamet via epost till Jenny Limby (SSF) i anmälan skall följande framgå:
  • Distrikt
  • Namn på vallare
  • När vallare respektive åkarnas skidor för distriktet anläder och lämnas in till vallatältet
 • Distriktsvallaren tar med egen vallabänk och övrig utrustning som sicklar, borstar och eventuell skruvdragare, vid frågor om lämplig utrustning kontakta Henrik Johansen på Swix/Brav
 • Swix finns på plats i Vårby från och med torsdag eftermiddag

Vid ankomst/inlämning av skidor till vallateamet:

 • Inlämning av skidor är öppen Torsdag 10/3 mellan 16.00-20.00.
 • Skidorna skall innan ankomst till vallatältet märkas med åkarens namn, tävlingsklass samt distrikt.
 • Skidorna skall vid inlämning vara sorterade per tävlingsklass, tex alla skidor D13 i ett "paket" och alla H14 i ett annat "paket".
 • Ett par skidor per åkare får lämnas in.
 • Vid inlämning prickas åkarna i respektive distrikt och tävlingsklass av samt skidorna märks med åkarens startnummer.

Inör tävling/efter tävling:

 • Uthämtning av tävlingsskidor inför tävling sker klassvis 10-20 minuter före första start av distriktsledare, som då för skidorna direkt till start.
 • Åkare tillåts ej starta med andra skidor än de som märkts i vallatältet
 • Efter genomförd tävling återlämnas skidorna till vallateamet, detta utförs så snart som möjligt efter genomförd tävling

Träning/uppvärmning/övrigt:

 • Åkarna måste ha med träningsskidor för genomåkning av banan på officiell träning samt att ha vid eventuell uppvärmning, arrangörerna ansvarar ej för dessa skidor utan de hanteras av respektive åkare/distrikt.
 • Nattvakter kommer bemanna området/vallatält för att minimera risk för stöld av utrustning.