Gemensam Vallning

Under Ski Team Ungdomscup på Vårby Arena kommer gemensam och lika vallning att tillämpas, representant från vallaleverantören Swix kommer att testa samt tillhandahålla de vallor som åkarna skall tävla på. Dessa vallor läggs på åkarnas skidor i gemensamt vallatält på Vårby Arena.

Information från Svenska skidförbundet avseende gemensam vallning Ski Team Ungdomscup 2024

Klicka här för att läsa mer

Viktiga punkter att notera:

Ansvarig vallatält:

Anna Norman, 070-339 26 08

anna.norman@skidor.com

 

Vallagenomgång torsdag 8 mars:

På torsdag håller Swix i två tillfällen för vallagenomgång. Distrikten väljer själva vilken av dessa man deltar vid:

Kl 17:00

Kl 19:00

 

Inför tävling Vårby:

  • Distriktsvallarna tar med egna vallabänkar och övrig utrustning för glidvallning.

 

På plats på Vårby Arena:

  • Inlämning av tävlingsskidor, se program. Vid inlämning kommer skidorna att stämplas och märkas upp varför det kan uppstå kö.
  • Swix finns på plats från och med torsdag eftermiddag kl 14:00.
  • Alla distrikt kommer att valla tillsammans i en enda stort vallatält lokal utan avskiljande väggar.
  • Skidorna kommer att förvaras i Fixy-kuber som kommer finnas på plats för varje distrikt. Se http://www.fixy.se för info. Vill ni köpa stället efter avslutad tävling kostar det 1000 kronor.
  • Tävlingsskidorna skall alltid förvaras i vallatältet om de inte används för tävling eller uppvärmning och provåkning av bana.
  • Tränings-/uppvärmningsskidor kommer kunna förvaras i vallatältet nattetid och på distriktenas avställningsplats dagtid.
  • Nattvakter kommer bemanna området/vallatält för att minimera risk för stöld av utrustning.

 

Inspelning av Teamsmöte gällande vallning

Informationsmöte vallning 2024-02-19

 


Skisser över vallaområdet:

Parkeringen Vårbystugan:


Vallatält:

 


Arenaområdet: