Presentation från informationsmöte med distrikten inför cupen

Nedan finns presentationen från det presentationsmöte med distriktens huvudansvariga ledare som hölls 2023-02-23.